Från idé till verklighet

Vi kan hjälpa dig att ta din idé eller patent till ett blomstrande företag. Läs mer om vår verksamhet, våra metoder, tidigare framgångssagor vi varit delaktiga i och vår vision i sann Silicon Valley-anda.

Läs Mer →

Konsulttjänster

Med vår expertis för er utveckling erbjuder Curovis ledning av förbättringsarbeten, affärs- och verksamhetsutveckling som ger mätbar effekt på ditt företags resultat. Vi leder och deltar i utvecklingsarbete kopplat till organisations- och ledningsfrågor samt ledning av utvecklingsarbete kopplat till företagets strategier och affärsmodeller.

Ta reda på hur ditt företag kan nå nya höjder! →