Uppdrag mot era konkreta mål!

Curovis kan användas som en katalysator när du vill åstadkomma en förändring i din verksamhet. Vi vinnlägger oss om att se till att de aktiviteter som vi genomför ska ge dig en varaktig förbättring och en förbättring som kvarstår även efter det att Curovis lämnat ditt företag. Det kräver att din personal är delaktig i förändringsprocessen och att de "äger" de resultat som aktiviteterna leder till. Varje uppdrag som Curovis tar på sig är därför avgränsat i tiden och när vi lämnar ditt företag ska personalen själva kunna ta över där vi slutar.

Vår expertis för er utveckling

Förbättringsarbeteten

Ledning av förbättringsarbeten som ger mätbar effekt på resultatet

Verksamhetsutveckling

Ledning och deltagande utvecklingsarbete kopplat till organisations- och ledningsfrågor. Företagets styrmodell och målarbete faller inom detta område

Affärsutveckling

Ledning av utvecklingsarbete kopplat till företagets strategier och affärsmodeller


Tidigare uppdragsgivare och partners